Ring til os i dag på tlf.:

86 41 80 88​​

Skriv til os i dag::

joergenj@jjholding.dk

Referencer​

​Vi har i årenes løb gennemført mange rådgivningsopgaver og projektgennemførelser. Dette er sket for såvel kunder som i eget regi. Herved har vi opbygget rigtig mange gode langvarige relationer med de personer og virksomheder, som vi har forbindelse med.


Som ”bygherre-stand-in” vil vi gerne fremhæve vort mangeårige arbejde for Brdr. Dahl A/S, hvor vi står for hovedparten af deres om- og nybygninger over hele landet. Dette foregår i et fortrinligt samarbejde med både lokale håndværksmestre, entreprenører og offentlige myndigheder.

​Vi gennemfører årligt mange projektudviklingsopgaver, hvor vi - enten selv eller i samarbejde med andre – står for hele projektets gennemførelse fra idéfase til udlejet eller solgt ejendom.

Vi vil i denne forbindelse nævne vore projektgennemførelser for Sprogcentrene i Hillerød og Ballerup, samt det projektarbejde vi har gjort med egne ejendomme til både bolig og erhverv.

Jørgen Jensen Holding Randers A/S | Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ | CVR: 13880883​